Konto-MPA besplatna fiskalna mobilna kasa

Promjene su neizbježne. Možemo im se odupirati ili ih prihvatiti. Ako im se odupiremo, trošimo dragocjenu energiju, a promjena će se ionako desiti. No ako ih prihvatimo i prilagodimo se, promjene mogu biti poticaj za novi rast.U 2012.Vlada je donijela Zakon o fiskalizaciji kojim propisuje izdavanje gotovinskih računa pomoću elektroničkih naplatnih uređaja sa on-line prijavom u poreznu upravu. Sukladno tom Zakonu Konto d.o.o. je pripremio računalni program koji tvrtkama i obrtnicima omogućuje izdavanje računa u skladu s novim propisima. Program postoji kao verzija za Android  uređaje.

 

Fiskalni program Vam omogućava:

  • izrada računa i slanje na fiskalizaciju
  • izrada R-1/R-2 računa
  • izvještaji – zaključak i stanje kase, rekapitulacija zaključaka,
  • kontrolna traka
  • ispis računa i izvještaja na bluetooth ili USB printer (A4 ili POS traka)
  • slanje računa na e-mail
  • naknadno slanje računa na fiskalizaciju u slučaju tehničkih smetnji kod izdavanja računa
  • izrada sigurnosne kopije podataka sa slanjem na mail
  • aplikaciju može koristiti više prodavača, ali istovremeno može biti prijavljeni jedan prodavač po naplatnom uređaju

Preuzmite app ovdje


IZGLEDI EKRANA MOBILNE FISKALIZACIJE

Pregledi artikala Unos kupca Izrada računa
Unos nove stavke računa Pregled računa Ispis računa na zaslonu

 

Više detalja o programu Konto-MPA:

 

KONTO mobilna fiskalizacija – vaši računi su uvijek s vama

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com