Materijalno knjigovodstvo

modul AB – osnovni

 • vođenje nabavnih cijena po FIFO metodi ili po metodi prosječnih nabavnih cijena
 • vođenje skladišta sirovina
 • unos kalkulacije sirovina
 • detaljna kalkulacija ulaza sirovina (predunos zavisnih troškova po vrstama, 2 vrste zavisnih troškova: oni što ulaze u fakturu dobavljača i oni što ne ulaze u fakturu dobavljača)
 • zaduženje skladišta
 • izdatnica sirovina
 • vođenje skladišta gotovih proizvoda
 • primke, izdatnice, BEZ sastavnice proizvoda
 • otpremnica gotovih proizvoda za vanjskog kupca
 • ispis računa (fakturiranje otpremnice)
 • ispis ponuda
 • prijenos ponude na račun
 • fakturiranje usluge
 • skupno fakturiranje otpremnica (više otpremnica na jedan račun)
 • slanje eRačuna putem servisa moj e-Račun
 • unos i ispis obavijesti o knjiženju
 • ispis kartica artikala
 • ispis stanja skladišta
 • ispis rekapitulacije primki,
 • ispis rekapitulacije otpremnica
 • ispis rekapitulacije računa
 • ispis potrošenog materijala u nekom razdoblju
 • samostalno otvaranje nove godine i prijenos početnih stanja 
 • unos cjenika za kupce i rabata pojedinačno po svakom artiklu za svakog kupca
 • unos plaćanja za račune i kalkulacije
 • pregled neplaćenih računa i kalkulacija
 • praćenje izlaza sirovina po mjestu troška
 • rekapitulacija mjesta troška

modul C – interna skladišta

 • vođenje internih skladišta (komadno) za ambulantnu prodaju robe (privremena skladišta koja se ne knjiže posebno u glavnoj knjizi)

modul D – konsignacija dobavljača

 • ulaz robe na konsignaciju i praćenje konsignacije dobavljača
 • praćenje stanja robe na konsignaciji
 • unos i ispis odjava za robu

modul E – slanje FINA e-računa

 • slanje eRačuna putem servisa FINA (B2G ili B2B)

modul F – dodatni izvještaji o prodaji

 • dodatni izvještaji o prodaji s exportom u Excel

modul G – serijski brojevi, paketi

 • unos serijskih brojeva na primkama i otpremnicama
 • artikli tipa paket (prodaja više artikala pod jednim nazivom u jednoj stavci)

modul I – limiti po kupcima i ambalaža

 • određivanje limita isporuke za svakog kupca (najveći iznos jedne isporuke te ukupne isporuke)
 • artikli tipa ambalaža (vođenje stanja ulaza i izlaza po kupcima, ispis odvojeno na računu, ispis stanja zaduženja ambalaže po kupcima)

modul K – knjiga evidencije i utrška brašna

 • ispis knjige KEUB

modul N – zapisnici kupaca

 • zapisnici kupaca, akcijski cjenici

modul R – rok trajanja

 • serijski brojevi i rok trajanja

modul S – radni nalog

 • unos i ispis standardnog Konto radnog naloga

modul Š – stanje po šaržama i roku trajanja

 • vođenje stanja artikala za svaku šaržu (seriju) određenog roka trajanja (za ljekove i medicinske pripravke i sl..)

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

modul X – prema zahtjevu korisnika

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com