Kadrovska evidencija – osobni očevidnik

Evidencija djelatnika

 • osnovni podaci o djelatniku ( ime, prezime, rođeno prezime. ime roditelja, spol, bračno stanje )
 • unos svih podataka o radnicima prema točkama iz Pravilnika NN 32/2015
 • unos skenirane slike djelatnika u bazu podataka
 • podaci o prebivalištu, mjestu rođenja, narodnosti i državljanstvu
 • podaci o osobnoj iskaznici, reguliranoj vojnoj obvezi, invalidnosti
 • podaci o obrazovanju, poznavanju rada na računalu, poznavanje strojopisa, vozačkom ispitu
 • podaci o poznavanju stranog jezika
 • podaci o članovima obitelji (broj osigurane osobe u Zavodu, ime, prezime, OIB, datum rođenja, spol, adresa, srodstvo, faktor za osobne olakšice)
 • podaci o zaposlenju, stručnoj spremi, zanimanju i radnom mjestu
 • podaci o radnoj knjižici, radnom stažu, datumu zaposlenja
 • podaci o proteklom zaposlenju, dužini trajanja i poduzeću
 • podaci o proteklim radnim mjestima unutar tvrtke (koje službeničko/radno mjesto i dužina trajanja)
 • pamćenje povijesti promjena podataka

Izvještaji

 • popis djelatnika po službeničkim/radnim mjestima, stručnoj spremi
 • popis djelatnika po stručnoj spremi, stažu
 • popis djelatnika po koeficijentima za obračun plaće
 • popis članova obitelji djelatnika
 • popis djece za dar dječje radosti
 • karton radnika s exportom podataka o radniku u Excel
 • matična knjiga radnika
 • ispis evidencije o radnicima prema točkama iz Pravilnika NN 32/2015
 • XLS export svih željenih (odabranih) podataka sortiranih i grupiranih prema vlastitom izboru

Godišnji odmor

 • rješenje o godišnjem odmoru za radnika i godinu
 • minimalan broj dana god. odmora te broj dana god. odmora prema uvjetima rada, složenosti poslova, dužini radnog staža, posebnim socijalnim uvjetima, doprinosu na radu
 • podaci o periodu korištenja godišnjeg odmora
 • ispis rješenja o korištenju godišnjeg odmora
 • praćenje planiranja i korištenja godišnjih odmora

Digitalna arhiva

 • spremanje skeniranih dokumenata uz:
  • matične podate radnika (ugovor o radu, obrazac prijave/odjave, potvrde i sl.)
  • Stručno usavršavanje (certifikati, dozvole, liječnički pregledi)
  • Godišnje odmore  (potpisano rješenje, potvrda o rođenju i sl.)

Napomena: program kadrovske evidencije može raditi na 2 načina:

 1. povezan (integriran) s programom obračun plaća – djelatnici se prijavljuju kroz kadrovsku evidenciju i kroz nju se unose svi matični podaci. Obračun plaća koristi te podatke i u plaćama se za djelatnika može samo promijeniti banka za isplatu plaće, broj tekućeg računa, putna relacija za isplatu prijevoza na posao i pripadnost 2. mirovinskom stupu.
 2. nezavisno od plaća – novi djelatnik se prijavljuje u plaćama i onda postoji mogućnost preuzimanja tih podataka u kadrovskoj i nadopunjavanje ostalih podataka. Postojeći podaci o djelatnicima u plaćama mogu se prenijeti u kadrovsku evidenciju. Izmjena podataka u kadrovskoj ne mijenja podatak u plaćama.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com