Autorski honorari i ugovor o djelu

U današnje vrijeme velike dinamike poslovanja vlastiti kapaciteti često nisu dovoljni za ispunjenje svih poslovnih ciljeva i u potrebi smo angažirati dodatnu stručnu pomoć. Konto ugovori o djelu vode nas sigurno kroz proces financijskog praćenja vanjskih suradnika s kojima sklapamo ugovor o djelu. Kroz ovaj program pratimo sve financijske pokazatelje bitne za pravilnu isplatu ugovora uz poštivanje zakonske regulative.

Obračun:

 • obračun iz neta u bruto
 • obračun iz bruta u neto
 • obračun prema satima rada i vrijednosti sata (predavači i sl.)
 • mogućnost definiranja više vrsta isplata te kasnije izvješća prema tome (ugovori, povjerenstva, predavanja, …)
 • obračun s poreznim oslobođenjem 30%, drugi % ili bez njega
 • obračun za osobe koji su obveznici PDV-a
 • obračun za inozemne obveznike
 • mogućnost svakodnevnih isplata ili više isplata u jednom danu
 • mogućnost više isplata koje čekaju isplatu (nisu na IDD)
 • evidencija brojeva ugovora po kojem su rađene isplate sa upozorenjem ako je duplo
 • mogućnost odbijanja kredita/naknada za mjesečne ugovore
 • knjiženje podataka o isplati u Konto financijsko knjigovodstvo

Izvještaji o obračunu:

 • JOPPD obrazac
 • konsolidacija (spajanje) JOPPD obrasca iz aplikacija drugih proizvođača u jedinstveni obrazac
 • ispis zbrojnog naloga SEPA za prijenos plaćanja i datoteke za zbrojni nalog (SEPA XML)
 • ispis svih potrebnih virmana (HUB)
 • ispis rekapitulacija isplate
 • ispis izvještaja o isplati po ljudima

Periodični izvještaji:

 • ispis IDD obrazca i datoteka za ePorezna
 • ispis ID-1 obrazca
 • ispis godišnjih potvrda o isplati
 • ispis rekapitulacija isplate u razdoblju
 • ispis izvještaja o isplati po ljudima u razdoblju

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com