Posmrtne pripomoći, kasa uzajamne pomoći

Članarine:

 • popis članova (oko 30-tak podataka na kartici)
 • unos općih podataka o iznosima upisnina, članarina i članarina posmrtne pripomoći
 • evidentiranje uplate obične članarine i upisnine uz člana
 • evidentiranje uplate članarine i upisnine posmrtne pripomoći uz člana
 • evidentiranje isplate posmrtne naknade sa kontrolom jednokratne isplate
 • kartica člana sa popisom svih uplata i isplata članarina, upisnika i ev.posmrtne pripomoći
 • izvješće o članovima koji nisu uplatili odgovarajuću članarinu
 • dnevnik knjiženja uplata i isplata u zadanom razdoblju po vrstama uplata i isplata
 • popis članova (aktivni/neaktivni)
 • sumiranje broja članova po poštanskim mjestima prebivališta

Kasa uzajamne pomoći (KUP):

 • evidencija članova KUP-a (samo iz popisa članova)
 • evidencija uplata članarina KUP-a po članovima
 • evidencija isplata iz KUP-a (npr. prekid članstva)
 • ispis stanja KUP-a po svakom članu
 • evidencija odobrenih kredita iz KUP-a po članovima (za svaki kredit 20-tak podataka) (isplata kredita smanjuje stanje KUP-a)
 • unos otplata kredita u kasu KUP-a (povećava stanje KUP-a)
 • kartica uplata i isplata u KUP po svakom članu
 • dnevnik knjiženja svih uplata i isplata u KUP
 • ispis stanja otplaćenosti kredita sa nedospjelim i dospjelim iznosima
 • sumiranje broja članova KUP-a po poštanskim mjestima prebivališta
 • lista neplaćenih članarina KUP-a po članovima
 • popis odobrenih kredita u zadanom razdoblju

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com