Fakturiranje usluga

modul A

 • unos i ispis ponuda
 • prijenos ponude na račun
 • unos i ispis računa
 • ispis 2D bar code s podacima o plaćanju mobilnim bankarstvom na ponudama i računima
 • ispis računa sa HUB obrascem u podnožju
 • mogućnost kopiranja računa
 • rekapitulacija računa (u razdoblju, po partneru)
 • unos plaćanja računa
 • ispis neplaćenih računa
 • usklađenost s fiskalizacijom

modul U – ugovori s kupcima 

 • unos ugovora za partnera sa razdobljem važenja
 • unos artikala/usluga sa cijenom
 • generiranje računa na osnovu važećeg ugovora sa vidljivim razdobljem pružane usluge na računu (mjesec/godina)

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • ispis računa ili ponude u digitalnu arhivu
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com