Materijalno poslovanje i narudžbe

 • materijalno knjigovodstvo po prosječnim nabavnim cijenama i normativima
 • vođenje skladišta
 • unos kalkulacije/primke
 • zaduženje skladišta
 • izdatnica
 • ispis računa
 • ispis ponuda
 • prijenos ponude na račun
 • ispis kartica artikala
 • ispis stanja skladišta
 • ispis rekapitulacije primki,
 • ispis rekapitulacije otpremnica
 • ispis rekapitulacije računa
 • ispis potrošenog materijala u nekom razdoblju
 • samostalno otvaranje nove godine i prijenos početnih stanja 

Nabava – narudžbenice

 • unos ugovorenih cijena dobavljača
 • unos i ispis narudžbe za dobavljača
 • prijenos narudžbenice u Konto registar ugovora
 • prijenos narudžbe na primku
 • rekapitulacija narudžbi (u razdoblju, za partnera, za grupu artikala) – kao podloga za izvješće za Ured za nabavu
 • ispis potrošenog materijala u nekom razdoblju grupiranog (roba, radovi i usluge)

NAČIN RADA

 • U modulu materijalnog knjigovodstva se unose narudžbenice za sve vrste roba i usluga. Kod unosa narudžbenice, odabire se ugovor iz registra ugovora ili iz KONTO riznice (ovisno o instaliranom modulu) na osnovu kojega je ta narudžbenica ili se odlučuje da je to samostalna narudžbenica koja će trošiti direktno nerezervirana proračunska sredstva.
 •  Ukoliko proračunski korisnik dio nabavljene robe drži na skladištu (obično se radi o uredskom materijalu), narudžbenice koje radi za taj dio robe može pretvoriti u primku i zadužiti skladište. Kod potrošnje materijala, na izdatnici može navesti odjel koji je materijal utrošio što mu daje informacije o dinamici trošenja i potreba za materijalom.
 • Za količinsko i financijsko planiranje nabave za sljedeću godinu može koristiti rekapitulacije po artiklima i grupama artikala iz narudžbenica dobavljačima isto kao i takve rekapitulacije iz materijalnih izdatnica.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com