Konto MPA upute za otvaranje nove poslovne godine za postojeće korisnike programa

 

Da bi otvorili novu godinu, molim Vas uradite sljedeće:

  • odabrati izbornik: Administracija -> Nova godina
  • potvrdno odgovoriti na pitanje da li želimo otvoriti godinu.
  • računi kreću ponovno od broja 1
  • i to je to.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com