Putni nalozi web

web aplikacija sa zahtjevima i odobravanjem putnih naloga

Poslovanje u kojem se zaposlenici nalaze na više lokacija ili kad imate veći broj zaposlenika, zahtijeva platformu na kojoj svaki zaposlenik može za sebe zatražiti odobrenje putnog naloga. Web sučeljem je to u Kontu omogućeno a budući da zahtjeve i obračun naloga radi sam zaposlenik, implementirana je potpuna automatizacija obračuna dnevnica. Osim toga, implementiran je zahtjeva sustav odobravanja naloga i obračuna nakon povratka s puta te poveznica na KONTO blagajničko poslovanje isplate troškova zaposlenicima na tekuće račune ili u gotovini.
Sadržaj modula:

 • Zahtjevi i odobravanje putnih naloga
 • Zahtjevi za putni nalog od strane zaposlenika prema nadređenima
 • Sustav odobravanja zahtjeva za putovanje
 • Skupni zahtjevi za putni nalog (značajno zbog planiranja troškova)
 • Potpisivanje s elektroničkim potpisom ili s naprednim elektroničkim potpisom
 • Putni nalozi
 • Tuzemni i inozemni putni nalozi
 • Mjesečni putni nalozi
 • Nalozi za loko vožnju bez obračuna dnevnica
 • Putovanje s više vrsta prijevoznih sredstava u jednom putnom nalogu
 • Automatski obračun tuzemnih i inozemnih dnevnica s opcijom umanjenja prema obrocima
 • Obračun per diem dnevnica
 • Unos ostalih troškova (cestarina, hotel, parkiranje, …) za isplatu
 • Unos ostalih troškova koji se plaćaju preko ŽR za praćenje stvarnih troškova putnih naloga
 • Terećenje mjesta troška po putnom nalogu (aktivnosti, izvori, org.jedinice, …)
 • Prilaganje skeniranih dokumenata uz zahtjeve za putne naloge i putne naloge
 • Jednostavno dodavanje tijeka putovanja između početnog i završnog odredišta
 • Unos obračuna putnog naloga od strane zaposlenika
 • Sustav odobravanja obračuna putnog naloga
 • Ispis zahtjeva i putnih naloga na čisti A4 papir
 • Ispis knjige putnih naloga
 • Ispis rekapitulacije troškova po putnim nalozima po mjesecima
 • Kontrola nepravilnosti
 • Isplata akontacije u Konto blagajni
 • Obračun akontacije i isplata u Konto blagajni te predaja JOPPD obrasca
 • Mogućnost više shema kontiranja troškova ovisno o namjeni (npr. službena putovanja, PN za edukacije, …)
 • Mogućnost više knjiga putnih naloga
 • Prava pristupa na samo svoje naloge (zaposlenici) ili samo na naloge svoje org.jedinice

Putni nalozi desktop aplikacija za manje korisnike

Bitna odlika današnjeg poslovanja je mobilnost koja podrazumijeva obavljanje poslovnih zadataka izvan ureda. Konto putni nalozi daju kompletnu podršku za evidenciju putnih naloga i daljnje poslovno i financijsko postupanje s njima.

Sadržaj modula:

 • unos pojedinačnih putnih naloga sa obračunom dnevnica i troškova vlastitog automobila
 • unos ostalih troškova (cestarina, hotel, parkiranje, …)
 • ispis putnih naloga na obrazac ili na čisti A4 papir
 • ispis knjige putnih naloga
 • ispis rekapitulacije troškova po putnim nalozima po mjesecima
 • kontrola nepravilnosti
 • prijenos putnog naloga za isplatnu i predaju JOPPD obrasca u Konto blagajni

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com