Knjiga UR-a/IR-a

Knjiga ulaznih računa/Knjiga izlaznih računa

 • mogućnost vođenja više knjiga UR-a/IR-a (za robu i usluge, za uvoz, za vlastitu potrošnju)
 • određivanje po dokumentu koji ulazi a koji ne ulazi u PDV (npr. Osnovno sredstvo ide u PDV)
 • unos dokumenata u knjigu UR-a/IR-a automatski znači i unos u URA/IRA za obveznike PDV-a
 • ispis knjiga IRA-a i URA-a za PDV
 • unos uplata direktno u knjigu UR-a/IR-a
 • automatsko knjiženje uplata za UR-e i IR-e u knjigu primitaka i izdataka unosom uplata u knjigu UR-a/IR-a
 • automatsko knjiženje stavke u IRA za vlastitu potrošnju za 30% nepriznatog troška
 • mogućnost unosa uplata u dokument izvadak banke s brojem slično knjiženju uplata u glavnoj knjizi
 • unosom uplata preko izvatka banke moguće je pratiti stanje žiro računa i izvršiti kontrolu proknjiženosti dokumenata
 • mogućnost unosa uplata/zatvaranja s drugim dokumentima (temeljnica, kompenzacija i sl.)
 • ispis virmanskih naloga za plaćanje UR-a
 • razumljivi i sažeti ispisi knjiga IR-a i UR-a za svakodnevnu upotrebu (plaćeni, neplaćeni računi)
 • ispis kartice kupca ili dobavljača (popis računa s uplatama)

Obračun PDV-a

 • automatsko formiranje PDV obrasca
 • ispis PDV i PDV-K obrasca za zadano razdoblje
 • XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna
 • evidencija uplata/povrata PDV-a po PDV obrascima

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com