Evidencija naknada (starine, najmovi i drugo)

Evidencija:

 • unos i ispis objekata koji se daju u najam, zakup sa podacima o adresi, površini za fakturiranje i ukupno i drugo
 • unos vrsta objekata, npr. stanovi, apartmani, drugi objekti najma
 • unos i ispis korisnika objekata
 • evidencija ugovora o najmu objekata sa korisnikom, sa razdobljem primjene i iznosu naknade u kunama ili EUR-ima (i dr.)
 • evidencija vrsta naknada sa pripremom kontiranja za prijenos u financijsko knjigovodstvo (saldo konti i glavnu knjigu)
 • otvaranje obračuna naknada
 • generiranje računa u obračun prema vrsti naknade i prema važećim ugovorima u mjesecu obračuna
 • ispis računa za generirane račune
 • ispis uplatnica za generirane račune (za slanje uz račun ili slanje samo uplatnica)
 • promjena generiranih računa, dodavanje i ispravak stavaka
 • unos računa bez generiranja
 • prijenos računa u financijsko knjigovodstvo
 • popis ugovora prema kojima se generiraju računi
 • rekapitulacija računa

Obračun:

 • obračun za evidentirane ugovore o zakupu, najmu, …
 • automatsko generiranje računa za aktivni obračun
 • mogućnost unosa pojedinačnih računa

Računi:

 • ispis računa i/ili virmana
 • prijenos računa u glavnu knjigu salda konti

Izvještaji:

 • popis stanova
 • popis ugovora
 • rekapitulacija računa

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com