Plan i izvršenje proračuna

U financijskom knjigovodstvu unosi se plan proračuna za sve proračunske pozicije (konto, aktivnost, izvori, funkcija) te se dobije izvješće o planu proračuna u usporedbi sa rezerviranim sredstvima u registru ugovora te fakturiranim troškovima koji troše rezervaciju iz registra ugovora.

Ukoliko se plan proračuna unese na način da se za svaku proračunsku poziciju upisuje šifra organizacijske jedinice/odjela/podružnice, moguće je pratiti izvršenje plana po tim jedinicama. U bilanci se svaki trošak klasificira na organizacijsku jedinicu (odjeli/podružnice unutar proračunskog korisnika) te je stoga moguće i usporedbu na plan napraviti po istom kriteriju.

Osim izvješća koje uspoređuje plan i izvršenje po registru ugovora, postoje i brojna izvješća koja prate izvršenje plana proračuna u odnosu na glavnu knjigu odnosno bilancu stanja. Ta izvješća izvješćuju o utrošku (klase 3,4,5), doznakama po svakom kontu troška (671…), obvezama po svakom kontu troška (klasa 2). Za tu svrhu se koristi vezna tablica koja opisuje koji konto doznake i obveze pripada kojem kontu troška.

Sadržaj programa:

  • unos plana proračuna po projektima, aktivnostima i kontima
  • ispis plana proračuna za cijelu godinu, za tromjesečja, mjesečni planovi
  • praćenje izvršenja proračuna ispisom table plana usporedno sa stavkama utroška i doznaka
  • olakšana izrada plana za slijedeći mjesec za unos u riznicu
  • unos više različitih planova proračuna
  • mogućnost korištenja plana proračuna u neproračunskim subjektima
  • mogućnost unosa više različitih planova proračuna

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com