Neprofitno financijsko knjigovodstvo

Glavna knjiga

 • direktna povezanost stavaka glavne knjige i salda kontija, s maksimalnim vizuelnim pregledom stavaka knjiženja i pripadajućih kartica
 • knjiženje svih vrsta dokumenata sa mogućnošću proizvoljnog definiranja novih vrsta dokumenata
 • određivanje organizacijske jedinice kod svakog knjiženja (praćenje troškova raznih odjela )
 • određivanje mjesta troška kod svakog knjiženja (praćenje troškova po djelatnicima, autima, telefonima…)
 • kartice konta
 • dnevnik knjiženja
 • rekapitulacije dnevnika po kontima i po dokumentima
 • bilanca stanja glavne knjige analitički
 • bilanca stanja glavne knjige po organizacijskim jedinicama
 • bilanca stanja sumarno vrste konta i sumarno razredi konta
 • samostalno otvaranje nove poslovne godine
 • prijenos početnih stanja glavne knjige sa mogućnošću prijenosa grupirano po mjestima troška ili po organizacijskim jedinicama za sva konta ili samo neka
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske (PS glavne knjige se preuzimaju po završetku svih knjiženja u prošloj godini – u 2. mjesecu odnosno po želji korisnika)
 • mogućnost zaključavanja (zaštita od mijenjanja) dokumenta po broju ili datumu dokumenta
 • automatsko traženje neusklađenih dokumenata (duguje = potražuje)

Saldo konti

 • knjiženje UF-a i IF-a u saldo konti kupaca i dobavljača sa mogućnšću vođenja više knjiga UF-a uvođenjem druge oznake npr. UR i slično
 • odmah kod unosa UF/IF knjiženje protustavki u glavnu knjigu (Troška) čime se dobiva direktna povezanost saldo kontija i propadajućih protustavki pa su naknadna usklađenja GK i SK nepotrebna
 • knjiženje uplata (izvoda banke) u GK te odmah zatvaranje računa u SK ako se zadaje broj UF-e
 • mogućnost traženja partnera po broju žiro računa kod knjiženja izvoda banke
 • simultani pregled protustavki glavne knjige u pregledu stavaka saldo kontija
 • mogućnost određivanja načina plaćanja (gotovina, kompenzacija, cesija) za stavke knjiženja u saldo konti
 • vođenje evidencije otvorenih i zatvorenih računa kupaca i dobavljača
 • ispis kartice partnera, ispis otvorenih i zatvorenih stavaka, izvadak otvorenih stavaka (opomena)
 • ispis virmana za ulazne račune pojedinačno ili zadavanjem od-do broja UF-e
 • knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa
 • izvještaj dnevnik knjiženja saldo konta (sa ili bez protustavki glavne knjige)
 • izvještaj lista svih partnera sa stanjima po kontu
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske godine (otvaranje nove godine i preuzimanje PS saldo konti radi knjiženja izvoda te mogućnost naknadnog ponovnog preuzimanja PS u saldo konti)unos u saldo konti

Porez na dodanu vrijednost – opcija

 • knjiga ulaznih računa U-RA (više knjiga)
 • knjiga izlaznih računa I-RA (više knjiga)
 • automatski obračun i formiranje PDV obrasca
 • kontrolna lista stavaka u PDV-u
 • isps PDV-K obrasca
 • upis u knjige URA/IRA saldo konti stavaka i stavaka iz glavne knjige
 • upis u knjige URA/IRA moguć samo za postojeće dokumente iz GK i SK
 • formiranje PDV obrazca za R-2 račune prema datumu plaćanja
 • XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna

modul D – devizno praćenje GK i SK

 • unos valute i iznosa u glavnoj knjizi i salda kontima
 • ispis kartice partnera u valuti
 • ispis otvorenih stavaka partnera u valuti
 • ispis dnevnika knjiženja glavne knjige u valuti

modul F – preuzimanje i knjiženje e-Računa

 • preuzimanje e-računa putem servisa FINA i moj-eRačun – potrebno ugovoriti uslugu s FINA ili moj-eRačun

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

modul Z – zbrojni nalog

 • ispis Zbrojnog naloga za prijenos plaćanja za FINA ili Internet bankarstvo
 • ispis Zahtjeva za plaćanje po partneru kumulativno

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com