Blagajna

Blagajničko poslovanje jedan je od glavnih financijskih resursa svake organizacije bez obzira da li se radilo o isplatama u gotovini ili na tekuće račune djelatnika. Konto blagajna omogućuje praćenje uplata i isplata putem blagajne ili na tekuće račune dejaltnika, analitiku financijskog poslovanja.

Sadržaj modula:

Kunska blagajna

 • unos i ispis uplatnice
 • unos i ispis isplatnice
 • mogučnost isplate na tekući račun djelatnika s formiranjem SEPA naloga za plaćanje
 • blagajnički izvještaj sa brojem ili bez, sa zaključivanjem ili bez
 • JOPPD obrazac
 • konsolidacija (spajanje) JOPPD obrasca iz aplikacija drugih proizvođača u jedinstveni obrazac
 • praćenje uplata i isplata po osobama (praćenje akontacija prema osobama za npr. Putne naloge)
 • ispis kartice osobe sa svim uplata i isplatama
 • ispis troškova iz blagajne po vrstama
 • ispis stanja po osobama
 • mogućnost vođenja više blagajni

Devizna blagajna

 • unos i ispis uplatnice
 • unos i ispis isplatnice
 • blagajnicki izvještaj sa brojem ili bez, sa zaključivanjem ili bez
 • ispis prometa deviza
 • mogućnost unosa više različitih valuta u jednu blagajnu ali ispis blagajničkog izvještaja zasebno po svakoj valuti
 • obračunavanje tečajeva za isplatnice po FIFO metodi
 • praćenje opravdanosti akontacija po osobama
 • ispis kartice osobe (sve UP/IS)
 • ispis troškova iz blagajne po vrstama
 • ispis stanja po osobama
 • mogućnost vođenja više blagajni

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com