Konto riznica

Modul KONTO RIZNICA služi za povezivanje KONTO financijskog knjigovodstva sa državnom riznicom (SAP sustav Ministarstva financija). U njemu se prate rezervacije svih vrsta (rezervacije, ugovori, narudžbenice, ugovori iz rezervacija, narudžbenice iz rezervacija, narudžbenice iz ugovora, samostalne narudžbenice i fakture koje mogu trošiti bilo koji od tih dokumenata ili direktno proračun kod plaća i slično).

Prednost korištenja KONTO RIZNICE je u tome što se svi dokumenti za slanje u SAP pripremaju u Kontu čime se bitno skraćuje vrijeme zavođenja dokumenata u SAP. Kad SAP vrati plaćanja po fakturama, postoji automatsko knjiženje tih plaćanja i prihoda po tim plaćanjima. Osim uštede vremena, ostvaruje se cilj Ministarstva financija da mogu bolje planirati sredstva budući da zbog integracije dokumenti rezervacije i faktura puno prije bivaju proknjiženi u SAP sustav.

 Kad se koristi integracija sa KONTO materijalnim knjigovodstvom u kojem se izrađuju narudžbenice, u sustavu proračunskog korisnika ne dolazi do prekoračenja proračunskih sredstava jer se narudžbenica ne šalje dobavljaču prije nego se provede njeno rezerviranje sredstava u SAP sustavu. U sustavima gdje računovodstveni sustav nije integriran sa SAP-om većinom se narudžbenice niti ne unose u SAP (samo ugovori) i događa se da se izvrši narudžba sa proračunske pozicije koja je već utrošena.

 Integracija sa SAP-om mijenja i procese rada u samom proračunskom korisniku budući da oznaka broja rezervacije iz SAP-a i Konto riznice garantira da su sredstva za tu robu/uslugu rezervirana.

Izvješćivanje iz Konto riznice

 Uobičajeni način izvješćivanja iz KONTO RIZNICE je na način da se odabranim osobama automatski šalje mail dnevno ili tjedno ili slično a u mail-u je prilog izvješće o planu i izvršenju proračuna (i rezervacije i fakture) za one aktivnosti na koje ta osoba ima pravo uvida. Odabranim osobama se šalje kompletno izvješće po svim aktivnostima. Time se značajno skraćuje vrijeme pripreme izvješća i dobiva se promptno informiranje nadređenih o aktivnostima iz njihovih nadležnosti čime im se omogućava točnije planiranje aktivnosti.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com