Financijsko knjigovodstvo poduzeća

Krajnji cilj poslovanja većine poslovnih subjekata je stjecanje dobiti koja se očituje kroz financijske pokazatelje pri čemu računovodstvo omogućuje uvid u financijsku stabilnost poslovanja. Konto programi za financijsko poslovanje omogućuju obavljanje računovodstvenih procesa na automatiziran način usklađen sa zakonskom regulativom i najboljom praksom sticanom tijekom 20 godina poslovanja Konta i suradnjom sa stotinama zadovoljnih korisnika. Konto programi automatiziraju vođenje glavne knjige i salda konti tako da se možete posvetiti vođenju poslovanja tvrtke bez nepotrebnog trošenja vremena i energije na ručne rutinske poslove.

Konto program za financijsko poslovanje sastoji se od više međusobno povezanih modula:

Glavna knjiga

 • direktna povezanost stavaka glavne knjige i salda kontija, s maksimalnim vizuelnim pregledom stavaka knjiženja i pripadajućih kartica
 • knjiženje svih vrsta dokumenata sa mogućnošću proizvoljnog definiranja novih vrsta dokumenata sa raspoloživim parametrima u programu
 • određivanje organizacijske jedinice kod svakog knjiženja (praćenje troškova raznih odjela, npr Varaždin i Požega)
 • određivanje mjesta troška kod svakog knjiženja (praćenje troškova po projektima, djelatnicima, autima, telefonima …)
 • kartice konta
 • dnevnik knjiženja
 • rekapitulacije dnevnika po kontima i po dokumentima
 • bilanca stanja glavne knjige analitički
 • bilanca stanja glavne knjige po organizacijskim jedinicama
 • bilanca stanja sumarno vrste konta i sumarno razredi konta
 • samostalno otvaranje nove poslovne godine
 • prijenos početnih stanja glavne knjige sa mogućnošću prijenosa grupirano po mjestima troška ili po organizacijskim jedinicama za sva konta ili samo neka
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske (PS glavne knjige se preuzimaju po završetku svih knjiženja u prošloj godini – u 4. mjesecu odnosno po želji korisnika moguće i više puta)
 • mogućnost zaključavanja (zaštita od mijenjanja) dokumenta po broju ili datumu dokumenta
 • automatsko traženje neusklađenih dokumenata (duguje = potražuje)

Saldo konti

 •  knjiženje UF-a i IF-a u saldo konti kupaca i dobavljača sa mogućnošću vođenja više knjiga UF-a uvođenjem druge oznake npr. UR i slično
 • odmah kod unosa UF/IF knjiženje protustavka u glavnu knjigu (Troška) čime se dobiva direktna povezanost saldo kontija i pripadajućih protustavki
 • knjiženje uplata (izvoda banke) u GK te odmah pozivanje SK i zatvaranje računa u SK
 • mogućnost traženja partnera po broju UF-e kod knjiženja izvoda banke
 • simultani pregled protustavki glavne knjige u pregledu stavaka saldo kontija
 • mogućnost određivanja načina plaćanja (gotovina, kompenzacija, cesija) za stavke knjiženja u saldo konti
 • vođenje evidencije otvorenih i zatvorenih računa kupaca i dobavljača
 • ispis kartice partnera, ispis otvorenih i zatvorenih stavaka, izvadak otvorenih stavaka (opomena)
 •  ispis virmana za ulazne račune pojedinačno ili zadavanjem od-do broja UF-
 • knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa
 • izvještaj dnevnik knjiženja saldo konta (sa ili bez protustavki glavne knjige)
 • izvještaj lista svih partnera sa stanjima po kontu
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske godine (otvaranje nove godine i preuzimanje PS saldo konti radi knjiženja izvoda te mogućnost naknadnog ponovnog preuzimanja PS u saldo konti)

Porez na dodanu vrijednost

 • knjiga ulaznih računa U-RA (više knjiga)
 • knjiga izlaznih računa I-RA (više knjiga)
 • automatski obračun i formiranje PDV obrasca
 • kontrolna lista stavaka u PDV-u
 • isps PDV-K obrasca
 • upis u knjige URA/IRA saldo konti stavaka i stavaka iz glavne knjige
 • upis u knjige URA/IRA moguć samo za postojeće dokumente iz GK i SK
 • formiranje PDV obrazaca za R-2 račune prema datumu plaćanja
 • XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna

modul B FINA EXCEL OBRASCI, dodatna izvješća

 • automatsko punjenje Fina Excel obrasca TSI-POD, GFI-POD, TMP, račun dobiti i gubitka, bilanca za male poduzetnike, bilanca za srednje i velike poduzetnike (korisnik mora definirati koja konta ulaze u koje AOP brojeve)
 • export podataka u Excel tablice po mjesecima, organizacijskim jedinicama, partnerima, mjestima troška … (u redovima je zadani kriterij MT, OJ, par, a u stupcima su mjesečni iznosi iz glavne knjige prema zadanim kontima)
 • na osnovu exportirane Excel bilance mogu se izrađivati proizvoljni financijski izvještaji
 • izvještaj o prihodima i rashodima: po organizacijskoj jedinici, mjestu troška, arhivama (prethodnim godinama)
 • izvještaj o danima kašnjenja dospjelih računa (unutar 30, 60, 90, 120, 150 i više dana)
 • izvještaj o nedospjelim računima (unutar 30, 60, 90, 120, 150 i više dana)

modul C prijedlog kompenzacija

 • ispis popisa i prijedloga kompenzacija prema otvorenim stavkama iz SK

modul D devizno praćenje

 • unos valute i iznosa u glavnoj knjizi i salda kontima
 • ispis kartice partnera u valuti
 • ispis otvorenih stavaka partnera u valuti
 • ispis dnevnika knjiženja glavne knjige u valuti

modul F – preuzimanje i knjiženje e-Računa

 • preuzimanje e-računa putem servisa FINA i moj-eRačun – potrebno ugovoriti uslugu s FINA ili moj-eRačun

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

modul Z  zbrojni nalog

 • ispis Zbrojnog naloga za prijenos plaćanja FINA i Internet bankarstvom

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com