eRačuni i digitalno potpisivanje računa

Moderno poslovanje danas zahtjeva dodatna ubrzanja procesa slanja i zaprimanja računa. Slanjem i primanjem e-računa postižete ubrzanje, pojeftinjenje ali i jednako značajno digitalnu pohranu svih računa i pripadajuće dokumentacije. Takvim načinom ubrzavate i korištenje tim dokumentima kao i dodatnu automatizaciju u knjiženju računa.

Modul digitalnog potpisivanja računa može biti implementirano i u kombinaciji s Konto urudžbenim zapisnikom (dodjeljivanje klasa i urudžbenih brojeva svoj ulaznoj i izlaznoj dokumentaciji) kod kojega se e-računi automatski urudžbiraju.
Osim e-računa, u sustav potpisivanja možete uvoditi i sadašnje papirnate račune jer nakon drugačijeg uvođenje u sustav s njima možete dalje baratati kao s e-računima.

Sadržaj modula:

 • Zaprimanje i slanje e-računa kroz sustav Moj e-račun
 • Zaprimanje i slanje e-računa kroz sustav FINA B2G
 • Automatski upis e-računa u digitalnu arhivu
 • Potpisivanje s elektroničkim potpisom
 • Potpisivanje s naprednim elektroničkim potpisom (na svim ili samo na nekim potpisima)
 • Neograničen broj shema potpisnika
 • Ograničenje prava pristupa na grupe dokumenata prema pripadajućim ovlaštenjima
 • U integraciji s urudžbenim zapisnikom se ograničenja uvode i po klasama i po ustrojstvenim jedinicama
 • Mogućnost definiranja koji potpis što potvrđuje te koji potpis potpisuje s naprednim elektroničkim potpisom
 • Pregled digitalnog dokumenta u tijeku potpisivanja
 • Mogućnost odbijanja ovjere dokumenta uz upis napomene
 • Pregled povijesti potpisa
 • Ispis hodograma potpisa za svaki dokument s popisom priložene digitalne dokumentacije
 • Notifikacija mailom osoba koje trebaju potpisati dokument onda kad su na redu za potpis
 • Vidljivo gdje dokument „stoji“ i čeka potpis
 • Preuzimanje potpisanih računa u Konto saldakonti
 • Trajni prikaz digitalnih dokumenata u saldakonti

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com