Obračun plaća

Jedna od najvažnijih stvari za svakog zaposlenika je uredno primanje plaće. Konto program za obračun plaće omogućuje točan obračun plaća i obveza iz plaća kako bi one bile isplaćene na vrijeme i bez zadrške. Konto program za plaće uz to čuva sve podatke o zaposlenicima i plaćama na siguran način i prilagođen je potrebama vaše organizacije.

ODLIČAN PROGRAMA ZA OBRAČUN PLAĆA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU!

 • obračun po svim željenim kriterijima
 • opsežna evidencija podataka o radnicima
 • evidencija radnih mjesta te mogućnost knjiženja plaće u glavnu knjigu po radnim mjestima

Obračun

 • obračun zadavanjem bruto plaće
 • obračun zadavanjem neto plaće
 • obračun zadavanjem koeficijenta i osnovne plaće
 • obračun zadavanjem  bodova i vrijednosti boda
 • obračun satnice prema prosjeku plaće zadnja tri mjeseca
 • automatski obračun minulog rada (sam povećava postotak)
 • opcija obračuna minulog rada iskazano posebno ili uračunato u zadanu vrstu rada
 • automatski obračun više vrsta stimulacije zadane u postotku
 • proizvoljno određivanje vrsta rada/iznosa na koje se stimulacija računa ili ne
 • obračun dodatka za prekovremeni rad, prekovremeni subota, nedjelja i drugo
 • obračun dodatka za smjenski rad
 • obračun terenskog dodatka, regresa, božićnice
 • isplata prijevoza na posao sa plaćom ili posebno
 • evidencija putnih relacija za automatsko generiranje iznosa za isplatu prijevoza na posao
 • unos raznih vrsta kredita (koji se odbijaju jednom, određeni broj mjeseci, neograničen broj mjeseci, sa vođenjem salda, odbitaka u % (alimentacije), osiguranja)
 • ovrhe i isplate na zaštičeni račun
 • vođenje kredita u kunama ili u stranoj valuti
 • automatski obračun članarine sindikata i KUP-a
 • mogućnost vođenja proizvoljnog broja sindikata i automatska podjela članarine na centralu i podružnice u %
 • izračun satnice za bolovanje na teret HZZO (prosjek 6 mjeseci isplate)
 • izračun satnice za bolovanje kao prosjek plaća zadnji ili više mjeseci
 • ispis Potvrde o plaći koja se predaje u HZZO za bolovanje na teret HZZO/RH
 • generiranje evidencije za zadane sate ili iznos za sve radnike ili po radnom mjestu
 • dopuna i promjena evidencije rada prema listi rada
 • mogućnost isplate neoporezivih naknada uz plaću
 • kontrola unosa punog fonda sati za radnike u evidenciju rada
 • unos i ispis korektivnih JOPPD/R-Sm obrazaca
 • mogućnost proizvoljnog unosa JOPPD/R-Sm obrazaca mimo obračuna plaće
 • snimanje datoteke JOPPD/R-Sm obrazaca
 • mogućnost ponavljanja obračuna za samo jednog radnika (velika pomoć kod velikog broja radnika)
 • mogućnost kalkulacije bruto iznosa prema zadanom neto iznosu neovisno o obračunu
 • mogućnost unosa prve isplate za radnika koju je ostvario kod drugog poslodavca tako da program uzme u obzir iznos iskorištene osobne olakšice i plaćenog poreza
 • mogućnost paralelne izrade plaće i neke druge isplate, više isplata u tijeku
 • mogućnost obračuna plaće veće od max iznosa na koji se plaća doprinos za MIO
 • mogućnost obračuna plaće za radnike čiji je bruto manji od najmanje osnovice na koju treba platiti doprinose za zdravstvo i zapošljavanje
 • mogućnost obračuna doprinosa bez isplate dohotka (nema obračuna poreza) za neplaćeni dopust ako se radnik ne odjavljuje
 • mogućnost obračuna poreza za HRVI (plaćaju manji porez za % invaliditeta)
 • konačni obračuna poreza na kraju godine (opcionalno) te mogućnost izuzimanja radnika iz konačnog obračuna
 • mogućnost fiktivnih obračuna (da se vidi plaća ovisno o promjeni osnovice)

Izvještaji o obračunu

 • JOPPD obrazac
 • konsolidacija (spajanje) JOPPD obrasca iz aplikacija drugih proizvođača u jedinstveni obrazac
 • rekapitulacija za ZAP
 • SPL obrazac
 • Potvrda o plaći (ER-1 obrazac za bolovanja)
 • rekapitulacija po vrstama rada po radnim mjestima ili ukupno
 • rekapitulacija poreza i prireza
 • rekapitulacija posebnog poreza
 • rekapitulacija doprinosa (redovni rad, invalidi, refundacije… )
 • popisna lista za banke za isplatu
 • snimanje datoteka za banke (zagrebačka, privredna i još mnoge)
 • slanje datoteka za banke mailom bankama direktno iz programa
 • pregled i ispis obračunskog lista djelatnika prema pravilniku o sadržaju obračuna plaća NN32/2015
 • ispis obračunskog lista radnika na vrećicu (neprozirnu kovertu)
 • potpisna lista sa ili bez iznosa
 • popisna lista za kreditore, sindikat, KUP
 • ispis svih potrebnih virmana (HUB)
 • ispis zbrojnog naloga SEPA i snimanje XML SEPA datoteke za zbrojni nalog (za plaćanje preko Internet bankarstva)
 • isplata plaće na tekuće račune djelatnika putem SEPA batch booking naloga (zamjenjuje specifikacije za banke)
 • izvještaj o plaći u obliku rastera sa popisom radnika i svim podacima o plaći u stupcima
 • sva izvješća se mogu klasificirati po više različitih kriterija (za radno mjesto, za radnika, i sl.)

Periodični izvještaji

 • pohranjeni svi predani JOPPD/R-Sm obrazci
 • ID obrazac na papiru i datoteka ze ePorezna
 • rekapitulacija po vrstama rada po radnim mjestima ili ukupno
 • rekapitulacija poreza i prireza
 • rekapitulacija posebnog poreza
 • rekapitulacija doprinosa (redovni rad, invalidi, refundacije… )
 • automatsko knjiženje plaće u Konto glavnu knjigu po kontima i po radnim mjestima
 • porezna kartica IP, DNR obrazac
 • snimanje datoteke poreznih kartica na disketu/USB memory stick, snimanje datoteke sa popisom za zahtjev za IP
 • popis uplaćenih i porezno priznatih premija osiguranja za godinu isplate
 • ispis M4 obrazca
 • unos naknada isplaćenih od strane HZZO, RH i CSS te njihov ispis na tablicama za mirovinsko
 • ispis Tablica 01, 01/6, 01/7, 01/8, 01/10 za kontrolu M4
 • potvrda za dječji doplatak
 • popis isplata u određenom razdoblju za razne namjene (zahtjev za kredit i sl.)
 • ispis kartona radnika u kojem su sve vrste rada sa iznosima iskazanim po mjesecima u stupcima
 • ispis ukupnog obračunskog lista radnika (za proizvoljno zadano vremensko razdoblje isplate ili plaće)
 • ispis svih bolovanja za zadano razdoblje po vrstama (do 42 dana, preko 42 dana, porodiljni i dr.)
 • rekapitulacija svih obustava radnika za zadano razdoblje i kreditora te po drugim kriterijima
 • izvještaj o plaći u obliku rastera sa popisom radnika i svim podacima o plaći u stupcima
 • izvještaj o plaći sumirano po radniku u zadanom razdoblju ili ispisano pojedinačno po svim isplatama
 • ispis mjesečnog i godišnjeg statističkog izvješća RAD1
 • knjiženje podataka o isplati u Konto financijsko knjigovodstvo

modul E evidencija radnog vremena

 • dnevni unos evidencije dolaska i odlaska
 • kontrola prekovremenih sati (ne više od 8 tjedno, 32 mjesečno)
 • mogućnost automatskog generiranja evidencije dolaska i odlaska
 • mogućnost mjesečnog unosa evidencije radnog vremena
 • ispis mjesečne evidencije radnog vremena prema točkama iz Pravilnika NN 32/2015
 • ispis mjesečne evidencije radnog vremena prema vrstama rada iz Konto programa obračun plaća
 • mogućnost definiranja prava pristupa pojedinih korisnika po odjelima (voditelja odjela pristupa samo svojim djelatnicima)
 • mogućnost zaključavanja mjesečne evidencije
 • pregled i ispis zaključanih mjesečnih evidencija
 • prijenos evidencije rada u Konto obračun plaće

modul K kadrovska

 • unos i ispis evidencije o radnicima prema točkama iz Pravilnika NN 32/2015

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com