9.1. Zaključak i stanja

Zaključak kase se kreira tako da u glavnom izborniku kliknete na stavku Zaključak i stanja -> Zaključak kase.

Stanje kase se kreira tako da u glavnom izborniku kliknete na stavku Zaključak i stanjaàStanje kase.

Na oba izvještaja treba odrediti datum i vrijeme izvještaja i zadnji račun kojeg će izvještaj obuhvatiti. Početni račun kojeg izvještaj obuhvaća je sljedeći račun nakon zadnjeg računa od prethodnog zaključka kase. To vrijedi i za stanje kase. Dakle, generiranjem novih stanja kase neće se mijenjati početni račun, ali će se zato promijeniti generiranjem novog zaključka kase.

Primjer izgleda ekrana za zaključak kase (skoro identičan je za stanje kase) nalazi se na sljedećoj slici.

Kontompa-16

Slika 1.      Zaključak kase

Na prethodnoj slici može se vidjeti da želimo kreirati zaključak sa datumom 21.03.2013 i vremenom 8:39. Početni račun je račun broj 40, a završni je 54. Program automatski ponudi zadnji izdani račun kao završni.

Nakon što smo upisali datum, vrijeme i završni račun za generiranje zaključka ili stanja kase potrebno je kliknuti na „Upiši“. Klikom na taj gumb izvještaj će se pohraniti u programu i nakon toga će se pojaviti izbornik s načinom ispisa izvještaja. Izvještaj možete pogledati na zaslonu, poslati na mail ili isprintati na printer.

Zaključak i stanje kase uvijek sadrže specifikacije po poreznim stopama i po načinu plaćanja. Opcionalno se može uključiti i specifikacija po artiklima i poreznim stopama (vidjeti 4.16 i 4.17).

Zaključak kase može se izgenerirati iako postoje nefiskalizirani računi(nije vam onemogućeno zbog nekih tehničkih problema do kojih možda može doći u tijeku fiskalizacije računa), u tom slučaju će na zaključku pisati broj nefiskaliziranih računa. Napominjemo da korisnici fiskalizacije moraju imati sve račune fiskalizirane te postoji zakonski rok u kojem se nefiskalizirani računi moraju naknadno fiskalizirati.

 

9.2. Rekapitulacija zaključaka

Rekapitulacija zaključaka je izvještaj u kojem se „sumira“ jedan ili više zaključaka kase te ispisuje na zaslon, šalje na mail ili ispisuje na printer.

Ekran rekapitulacije zaključaka prikazan je na sljedećoj slici.

Kontompa-17

Slika 2.      Rekapitulacija zaključaka

Potrebno je odabrati naplatni uređaj (samo ako ih imate više na uređaju) te početni i završni zaključak. Klikom na tipku „Ispis“ pojavit će se izbornik s mogućnostima ispisa.

 

9.3. Kontrolna traka

Prozor kontrolne trake izgleda slično kao i Slika 11. Na izvještaju se treba zadati naplatni uređaj (ako ih ima više) i početni i završni zaključak.

Kontrolna traka ispisat će sve račune jedan za drugim koji se nalaze u tim zaključcima.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com