Za podešavanje e-mail postavki morate ići u glavnom izborniku na Administracija/Parametri i unutar Parametara na E-mail postavke.

Objašnjenje postavki:

  1. E-mail adresa pošiljatelja – adresa na koju je vezan korisnički račun preko kojeg ćete slati mailove.
  2. Mail server – SMTP poslužitelj na kojeg se šalju odlazni mailovi.
  3. Port – port (vrata) preko kojeg se spaja na poslužitelj
  4. Korisničko ime – Vaše korisničko ime na poslužitelju
  5. Lozinka – Vaša lozinka na poslužitelju
  6. Autentifikacija – označiti ako je autentifikacija potrebna
  7. Koristi SSL – koristi se sigurni kanal prilikom slanja maila
  8. Koristi TLS – koristi se sigurni kanal prilikom slanja maila, razlika između TLS-a i SSL-a je u iniciranju sigurne konekcije

Ako ćete koristiti istu mail adresu kao i na svom osobnom računalu, ove podatke možete pogledati u Vašem Mail pregledniku (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) te onda popuniti postavke.

Primjer za korištenje Gmail adrese (adresa u ovom primjeru je konto@gmail.com):

E-mail adresa pošiljatelja: konto@gmail.com

Mail server: smtp.gmail.com

Port: 465

Korisničko ime: konto@gmail.com

Lozinka: konto1234

Autentifikacija: zakvačeno

Koristi SSL: zakvačeno

Koristi TLS: nije zakvačeno

Napomena: Ako koristite GMail,  od 01.06.2022 je novi način aplikacijske prijave, za više informacije kliknite ovdje…

7.1. Slanje testnog maila

Nakon što ste upisali sve potrebne postavke preporuča se poslati testni mail. Testni mail šalje se na adresu pošiljatelja što znači da sami sebi šaljete mail.

U slučaju da se javi greška prilikom slanja maila, najvjerojatnije treba pregledati postavke. Ako sve prođe u redu, potrebno je provjeriti da li ste dobili mail.

7.2. Spremanje postavki maila

Nakon što ste upisali postavke i uspješno poslali testni mail, možete upisati mail postavke u program. Nakon što ih upišete, postavke će se učitati prilikom učitavanja programa i nećete ih morati ponovno upisivati.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com