4.1. Pokretanje aplikacije

Da biste aplikaciju pokrenuli, morate ući u izbornik s aplikacijama i naći aplikaciju s imenom „Konto fiskalizacija“ kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Kontompa-2

Slika 1.      Konto fiskalizacija u popisu aplikacija

 

Moguće je napraviti kraticu na jednoj od radnih površina i preko te kratice pokrenuti program.


4.2. Prijava na uređaj

Nakon pokretanja programa javlja se početni ekran gdje je potrebno upisati ime osoba koja se prijavljuje i lozinku. Kod prvog pokretanja programa ti podaci su sljedeći:

Korisničko ime: ADMIN

Password: (PRAZNO)

Nakon uspješne prve prijave javit će se ekran s upozorenjima. Jedno od upozorenja se odnosi na aktivacijski ključ koji nije upisan, a drugo na nepostojanje certifikata koji se koristi u fiskalizaciji. Oba upozorenja će nestati nakon što se podese postavke programa. Pritiskom na tipku „U redu“ otvara se glavni izbornik.


 

4.3. Podešavanje programa za rad

4.3.1.              Promjena korisnika

Trenutni korisnik zove se Admin i potrebno ga je promijeniti u ime korisnika koji će raditi u programu.

U glavnom izborniku potrebno je ići na Evidencije->Prodavači.

Kontompa-3

Slika 2.      Glavni izbornik, na dnu su Evidencije i Prodavači

Nakon toga pojavit će se ekran kao na sljedećoj slici.

Kontompa-4

Slika 3.      Admin prodavač

Potrebno je napraviti dugi klik iznad prodavača ADMIN. Nakon jedne do dvije sekunde javlja se izbornik. Na izborniku je potrebno ići na Promijeni.

Pod ime prodavača upišite Vaše ime ili ime prodavača koji će koristiti aplikaciju. OIB prodavača je OBAVEZAN jer se on mora slati na fiskalizaciju pa bez tog OIB-a fiskalizacija neće biti moguća.

Lozinku nije obavezno zadati, ali je svakako preporučljivo da bude zadana pogotovo ako uređaj koristi više osoba. I to takva da bude dulja od 4 znaka i da sadrži i brojeve i slova.

Kvačica administrator označava da li korisnik ima administratorska prava. Samo administrator može npr. unijeti novu godinu, podešavati parametre, mijenjati podatke ostalim prodavačima itd.

Nakon što ste promijenili ime i lozinku možete izaći iz programa i ponovno ući kako biste se uvjerili da sada možete ući u program s novim korisničkim imenom i lozinkom.

 

4.3.2.              Konfiguriranje parametara

Pogledati poglavlje Parametri.

 

4.3.3.              Otvaranje nove godine

U glavnom izborniku potrebno je ići na Administracijaà -> Nova godina. Program će Vas pitati jeste li sigurni da želite otvoriti godinu 2013 (ili godinu u kojoj trenutno jesmo).

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com