4.1. Pokretanje aplikacije

Da biste aplikaciju pokrenuli, morate ući u izbornik s aplikacijama i naći aplikaciju s imenom „Konto fiskalizacija“ kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Kontompa-2

Slika 1.      Konto fiskalizacija u popisu aplikacija

 

Moguće je napraviti kraticu na jednoj od radnih površina i preko te kratice pokrenuti program.


4.2. Prijava na uređaj

Nakon pokretanja programa javlja se početni ekran gdje je potrebno upisati ime osoba koja se prijavljuje i lozinku. Kod prvog pokretanja programa ti podaci su sljedeći:

Korisničko ime: ADMIN

Password: (PRAZNO)

Nakon uspješne prve prijave javit će se ekran s upozorenjima. Jedno od upozorenja se odnosi na aktivacijski ključ koji nije upisan, a drugo na nepostojanje certifikata koji se koristi u fiskalizaciji. Oba upozorenja će nestati nakon što se podese postavke programa. Pritiskom na tipku „U redu“ otvara se glavni izbornik.


 

4.3. Podešavanje programa za rad

4.3.1.              Dodavanje novog korisnika

Trenutni korisnik se zove Admin. Potrebno je dodati novog korisnika koji će raditi u programu. Promjena korisnika Admin nije preporučljiva, jer u slučaju zaboravljene lozinke, nećete nikako moći ući u aplikaciju.

U glavnom izborniku potrebno je ići na Evidencije->Prodavači.

Kontompa-3

Slika 2.      Glavni izbornik, na dnu su Evidencije i Prodavači

Nakon toga pojavit će se ekran kao na sljedećoj slici.

Kontompa-4

Slika 3.      Admin prodavač

Potrebno je kliknuti na “Novi

Pod ime prodavača upišite Vaše ime ili ime prodavača koji će koristiti aplikaciju. OIB prodavača je OBAVEZAN jer se on mora slati na fiskalizaciju pa bez tog OIB-a fiskalizacija neće biti moguća.

Lozinku nije obavezno zadati, ali je svakako preporučljivo da bude zadana pogotovo ako uređaj koristi više osoba. I to takva da bude dulja od 4 znaka i da sadrži i brojeve i slova.

Kvačica administrator označava da li korisnik ima administratorska prava. Samo administrator može npr. unijeti novu godinu, podešavati parametre, mijenjati podatke ostalim prodavačima itd.

Nakon što ste dodali novog korisnika (prodavača) možete izaći iz programa i ponovno ući kako bi provjerili da sada možete ući s novim korisnikom. Korisnika Admin ne smijete koristiti za fiskalizaciju računa. On služi samo da u slučaju zaboravljene lozinke možete ući u aplikaciju.

 

4.3.2.              Konfiguriranje parametara

Pogledati poglavlje Parametri.

 

4.3.3.              Otvaranje nove godine

U glavnom izborniku potrebno je ići na Administracijaà -> Nova godina. Program će Vas pitati jeste li sigurni da želite otvoriti godinu 2023 (ili godinu u kojoj trenutno jesmo).

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com