Instalacijska datoteka programa može Vam biti poslana na mail ili skinuta sa interneta. Ako možete pristupiti mailu preko mobilnog uređaja, samo je potrebno skinuti privitak (datoteku) i pokrenuti je. Ako mailu ne možete pristupiti s mobilnog uređaja, potrebno je s osobnog računala pristupiti mailu i skinuti privitak te prenijeti na uređaj. Najlakši način je spajanjem uređaja i računala s USB-om, a moguće je prijenos ostvariti i Bluetoothom (i mobilni uređaj i računalo moraju ga podržavati).

 

Nakon toga je potrebno pokrenuti instalaciju. Prije instalacije operacijski sustav će Vas pitati jeste li sigurni da želite instalirati program i pojavit će se popis modula koje aplikacija koristi. Među njima će biti spomenut pristup USB uređajima, mrežna komunikacija i pristup Bluetooth uređajima.

Kontompa-1

Slika 1.      Popis modula koje program koristi

 

Pritiskom na Install program će se instalirati i nakon toga je sve spremno za prvo pokretanje.Obavezno pročitajte uputu za PRVO POKRETANJE jer bez odgovarajućih obaveznih parametara program neće raditi.

 

3.1. Dogradnja – instalacija nove verzije

 

Za dogradnju vrijedi sve isto kao i za instalaciju. Dogradnjom će se obrisati stara aplikacija i instalirati nova. Podaci će ostati sačuvani, ali se prije dogradnje svakako preporuča napraviti sigurnosnu kopiju za pomoć ukoliko dođe do brisanja podataka (vidjeti odjeljak Backup).

Kod pokretanja instalacije nove verzije, Android će Vas pitati „The application you are installing will replace another application. All previous user data will be saved.“. Odaberite OK ili Install (ovisno što Vam nudi).

Na izborniku „O nama“ možete pročitati koju verziju imate.

 

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com