13.1. Log promjena

Ovdje možete vidjeti promjene koje su se dogodile u programu i tko ih napravio.

Promjene koje se prate:

 • Otvaranje nove godine
 • Unos, izmjena i brisanje artikla
 • Unos, izmjena i brisanje partnera
 • Uspješne prijave
 • Neuspješne prijave
 • Pregled računa, stanja i zaključaka
 • Ispis rekapitulacije zaključaka i kontrolne trake
 • Backup i restore
 • Pregled loga za fiskalizaciju
 • Pregled promjena
 • Naknadna fiskalizacija računa
 • Prekid naknadne fiskalizacije

 

13.2. Log fiskalizacije

Bilježe se sve poruke koje se šalju i primaju od fiskalizacijskog poslužitelja.

Tipovi poruka su:

 • Echo zahtjev
 • Poruka poslovnog prostora
 • Poruka računa

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com