Klikom na stavku AdministracijaàBackup u glavnom izborniku pojavljuje se ekran na kojem se može napraviti backup (sigurnosna kopija podataka) i restore (vraćanje stare kopije).

Ekran je prikazan na sljedećoj slici.

Kontompa-23

Slika 1.      Backup i restore

Početno program predlaže datoteku za backup u Konto direktorij, i to Backup direktorij. Datoteka se naziva „backup_“ i na to dodaje oznaka vremena.

Može se zadati i vlastiti naziv datoteke. Putanja se također može mijenjati klikom na „Odaberi“.

Sigurnosnu kopiju je preporučljivo raditi najmanje jedanput tjedno. Nakon izrade potrebno je datoteku presnimiti na neko mjesto koje je odvojeno od same aplikacije (npr poslati na mail, staviti na SD karticu, na google cloud ) i kojem ćete moći pristupiti u slučaju kvara uređaja na kojemu je instalirana aplikacija. Ako postoji problem s prostorom, mogu se i obrisati neke starije sigurnosne kopije.

Klikom na „Napravi backup“ kreira se datoteka koju ste zadali u tekstovnom okviru pokraj. Nakon toga će Vas program pitati želite li poslati kopiju baze na mail. Kad veličina baze preraste određenu veličinu (obično 5-10MB) nećete je moći poslati na e-mail jer su privitci obično ograničeni na te veličine.

Za vraćanje kopije (restore) potrebno je zadati datoteku baze koju želimo vratiti. Za odabir je potrebno kliknuti na „Odaberi“ i zatim „Napravi restore“ nakon što ste odabrali datoteku.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com