10.1. Osnovni izgled pregleda

Bilo koji pregled spomenut u ovom poglavlju ima izgled prikazan na sljedećoj slici.

Kontompa-18

Slika 1.      Pregled računa

U ovom je primjeru prikazan pregled računa. S gornje strane je tekstovni okvir u koji se može upisati neki tekst ili broj po kojemu želimo pretraživati. Po čemu se točno može pretraživati ovisi o tipu pregleda (pregled računa ili pregled zaključaka i stanja) i u svakom od sljedećih poglavlja je naznačeno po čemu se može pretraživati u kojem pregledu.

Nakon što se upiše tekst po kojem se pretražuje, potrebno je kliknuti na gumb s povećalom s desne strane tekstovnog okvira.

Ispod tekstovnog okvira za unos teksta za pretraživanje nalaze se stavke pregleda u kojem se nalazimo.

 

10.2. Pregled računa

Na pregled svih računa dolazi se preko glavnog izbornika klikom na PregledàRačuni. U pregledu računa je popis svih izdanih računa. Primjer pregleda računa prikazan je na slici 18.

Na svakom računu su osnovne informacije o računu kao što su broj računa, datum izdavanja računa, način plaćanja, partner, iznos, JIR, oznaka R-1 ili R-2 i oznaka da li je račun ispisan ili nije.

Ispisanim računom smatra se onaj koji je poslan na e-mail, pisač ili je prikazan na zaslonu.

Pretraživanje po računima je moguće tako da se upiše broj računa u tekstovni okvir na vrhu ekrana i pritisne gumb s ikonom malog povećala.

Druga mogućnost je pretraživanje po imenu partnera. U tekstovni okvir na vrhu potrebno je unijeti dio naziva partnera za kojeg želimo vidjeti račune. Nakon što smo unijeli, treba kliknuti na gumb s ikonom malog povećala.

Kratkim klikom na neki račun ulazimo u stavke računa (vidjeti 9.1.1).

Dugim klikom na neki račun otvara se izbornik sa sljedećim opcijama:

  • Detalji – dodatni detalji računa koji ne pišu na pregledu (primjerice ZKI, oznaka poslovnog prostora, broj paragona i mogućnost pregleda poruka zahtjeva i odgovora koji se poslani odnosno primljeni od fiskalizacijskog poslužitelja).
  • Ispis – omogućuje naknadni ispis računa.
  • Slanje na fiskalizaciju – naknadno slanje na fiskalizaciju, moguće je samo u slučaju računa bez JIR-a (vidjeti 9.3).
  • Storno – omogućeno samo u slučaju kada je račun već fiskaliziran

 

10.2.1.              Stavke računa

Primjer prikaza stavki računa je na sljedećoj slici.

Slika 2.      Stavke računa

Za svaku su stavku prikazani detalji kao što su – porezna stopa, maloprodajna cijena, količina, ukupni porez itd.

 

10.3. Pregled računa bez JIR-a

Prikazuje račune bez JIR-a (ako ih ima). Vrijede sve napomene kao i za Pregled računa. Jedina razlika je da se ovdje nalaze samo računi bez JIR-a.

Ako ovdje postoje bilo kakvi računi, obavezno ih čim bude moguće pošaljite na fiskalizaciju (zakonski je rok 48 sati od izdavanja).

 

10.4. Zaključci i stanja kase

Na pregled zaključaka kase se ulazi preko glavnog izbornika klikom na stavku Pregled -> Zaključci kasa, a na pregled stanja klikom na stavku PregledàStanja kase.

Prikazi zaključaka i stanja su skoro identični. Na sljedećoj je slici prikazan ekran sa zaključcima kase.

Kontompa-20

Slika 3.      Pregled zaključaka

Moguće je pretražiti zaključke i stanja kase po rednom broju zaključka (stanja).

Dugim klikom na zaključak ili stanje kase nudi se izbornik sa stavkom „Ispis“ gdje možete naknadno ispisati zaključak ili stanje.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com