MPA – ako vam ne radi fiskalizacija (nemate JIR) od 13.06.2016

Fina je 13.06.2016 obnovila certifikat, te ukoliko ne radi fiskalizacija (nemate JIR) potrebno je ponovno učitati (instalirati) RDC CA certifikat.

Upute:

S stranice Fine na linku  http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10758  skinite novi certifikat Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) – DER.

Otvorite aplikaciju te u parametrima -> Putanja do RDC root certifikata učitajte taj novi certifikat.
Aplikacija će se potom ugasiti, ponovno uđite i testirajte konekciju

Ako i dalje ne radi potrebno je taj certifikat instalirati direktno na uređaj. To se radi na način da odaberemo Setings -> More -> Security -> (pod “Credential storage”) Install from device storage – u folderima nađemo certifikat i odaberemo ga. (Moguće je da prije instalacije traži postavljanje šifre za zaključavanje ekrana).

Ostavimo zadane postavke (pod “Used for” odaberemo “CA certificate” ako postoji ta opcija, ako ne onda “VPN and apps” ) te kliknemo OK.
Nakon toga provjerimo imamo li u Trusted credentials -> User – “FINA RDC 2015”. imamo li ga instaliranog.

Uputa je pisana za Android 5.0.1 te je moguće da se putanje prilikom instalacije na uređaj razlikuju.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com