Konto MPA – Android kasa – dvojno iskazivanje

Konto MPA kasa, počevši od 01.08.2022 ima uključen dvojni ispis u eurima na svim računima.

Što se tiče samog prelaska na EUR od 01.01.2023. aplikacija će automatski pretvoriti sve cijene u aplikaciji iz HRK -> EUR prema službenom tečaju konverzije kod otvaranja 2023. godine rada. Daljnji rad će biti isključivo u eurima uz dvojno iskazivanje u kunama do kraja 2023.

Dvojni ispis implementiran je u verziji 1.38 (i novije). Verziju aplikacije možete provjeriti na “O nama” unutar same aplikacije.

 

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com