MPA – Evidentiranje nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

Preduvijet: verzija aplikacije 1.47 i više.

Fiskalizacija napojnica funkcionira odvojeno od fiskalizacije računa. Unos napojnica omogućen je naknadnim unosom nakon što je račun već fiskaliziran.

Napojnicu je moguće unijeti samo ako je aktivna godina programa 2024. ili veća i na računu ne postoji već fiskalizirana napojnica (te verzija aplikacije 1.47 i više).

U parametre je dodan novi parametar “Fiskalizacija napojnica” – on mora biti uključen ukoliko želite fiskalizirati napojnice.

Unos / fiskalizacija napojnice

Preduvjeti: uključena fiskalizacija, uključena fiskalizacija napojnica, račun izdan nakon 01.01.2024, verzija aplikacije 1.47 i više

– otvorimo pregled računa
– na željenom računu kliknemo i zadržimo
– u dobivenom meniju odaberemo “Fiskalizacija napojnica” (moguće je samo ako je račun uspješno fiskaliziran)

– otvara se ekran “Fiskalizacija napojnica”
– na njemu su nam osnovni podaci o računu i napojnici
– u “Dobiveni iznos” možemo upisati koliko nam je novca korisnik dao
– nakon fokusiranja polja “Iznos napojnice” program automatski upisuje Dobiveni iznos – Iznos (računa)
– ukoliko želimo mijenjamo iznos napojnice
– klikom na “Fiskaliziraj” podaci o napojnici šalju se na fiskalizaciju

– ukoliko je sve prošlo OK vraćamo se na pregled računa
– na računu su izmjenjeni podaci Fiskalizirana napojnica = DA i Status = 3

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com