Dodjela stipendija studentima Veleučilišta u Virovitici

 

Prepoznajući trajnu potrebu za obrazovanim i motiviranim mladim ljudima koji će svojim znanjima ostvarivati nove vrijednosti, pozivamo maturante da iskažu interes za stipendiju tvrtke Konto d.o.o. Požega, kojom će osigurati financijsku stabilnost tijekom studiranja, svoje prvo radno mjesto kao i priliku za profesionalni razvoj u poticajnome poslovnom okruženju.

S tim ciljem Konto d.o.o. Požega (u daljnjem tekstu: stipenditor) raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA MATURANTIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA POŽEGE I BLIŽE OKOLICE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA STUDIJ RAČUNARSTVA

I.

Natječaj se raspisuje za jednu stipendiju maturantima koji u akademskoj godini 2021./2022. upišu preddiplomski stručni studij Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici.

Stipendija se dodjeljuje za cijelo vrijeme trajanja studija.

II.

Pravo prijave na natječaj imaju kandidati koji ispunjavaju ove obvezne uvjete:

 • prijavljeni su u NISpVU sustav te konkuriraju za upis na studijski program iz točke I.
 • državljani su Republike Hrvatske.
 • nisu korisnici drugih studentskih stipendija.

Kandidati koji ispunjavaju obvezne uvjete iz točke I. mogu se prijaviti na natječaj najkasnije do 10. srpnja 2021. godine u 23:59 na e-mail adresu: daniel@konto.hr.

Iznimno se na natječaj mogu javiti i sadašnji studenti Veleučilišta u Virovitici koji su kao redoviti studenti upisani na više godine studija Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo i imaju prosjek ocjena 3.5 ili više.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • popunjeni i potpisani prijavni obrazac dostupan na internetskoj stranici www.konto.hr i www.vuv.hr

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se razmatrati.III.

Rang-lista kandidata koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendije bit će objavljena do 17. srpnja 2021. godine u 23:59 na internetskim stranicama stipenditora (www.konto.hr) i Veleučilišta u Virovitici (www.vuv.hr).

Kriteriji za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije temelje se na:

 • bodovima u NISpVU sustavu (ocjene iz škole, rezultat državne mature i dodatna postignuća),
 • procjeni motivacijskog pisma,
 • motivacijskog intervjua

Stipenditor zadržava pravo da na rang-listu iz stavka 1 ove točke ne stavi niti jednog kandidata.

Prijavom na natječaj, smatra se da kandidat daje suglasnost Veleučilištu u Virovitici da može dostavljati stipenditoru njegove podatke o plasmanu na rang-listi za upis.

IV.

Prvi kandidat s rang-liste iz točke III. ostvaruje pravo na stipendiju onog trenutka kada sklopi ugovor u studiranju na studiju Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo, na Veleučilištu u Virovitici.

Ugovor o stipendiranju kandidat s rang-liste iz točke III. će moći potpisati na dan upisa u prvu godinu studija, u prostorima Veleučilišta u Virovitici, nakon potpisivanja ugovora o studiranju.

Prije sklapanja ugovora o stipendiranju, kandidat treba dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu danu kod javnog bilježnika da nije korisnik niti jedne druge stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija.

Ako netko od izabranih kandidata odustane od stipendije, odnosno ne potpiše ugovor o stipendiranju, izabrat će se sljedeći kandidat s rang-liste koji je potpisao ugovor o studiranju te će stipendija biti njemu ponuđena.

V.

Ugovorom o stipendiranju regulirat će se međusobna prava i obveze stipenditora i kandidata (stipendista).

VI.

Obveze stipenditora su:

 • Isplata stipendije tijekom studiranja (osim kolovoza) u mjesečnom neto iznosu od:
  • 1.000,00 kn tijekom probnog perioda (1.10.2021.-28.2.2022.)
  • 1.000,00 kn nakon probnog perioda za studente upisane na prvu studijsku godinu
  • 2.000,00 kn za studente upisane na drugu studijsku godinu
  • 3.000,00 kn za studente upisane na treću studijsku godinu
 • Stipenditor nije dužan isplaćivati stipendiju u akademskoj godini u kojoj stipendist ima status ponavljača.
 • Osigurati mogućnost obavljanja stručne prakse stipendistu.
 • Osigurati mogućnost izrade završnog rada stipendistu.
 • Osigurati zapošljavanje stipendistu kod stipenditora. Mjesto obavljanja posla je Požega.VII.

Obveze stipendista su:

 • Uredno pohađanje nastave i izvršavanje svih studentskih obveza.
 • Izvještavanje stipenditora o svakoj promjeni studentskog statusa (upis akademske godine, prekid ili završetak studija i sl.)
 • Zapošljavanje kod stipenditora u trajanju koje je jednako vremenu trajanju ugovora o stipendiranju, ukoliko mu stipenditor ponudi zaposlenje u struci, u roku od 60 dana od završetka studija, uz financijske uvjete koji su uobičajeni za stipenditora
 • Davanje suglasnosti Veleučilištu u Virovitici da može dostavljati stipenditoru podatke o statusu stipendista na studiju, kao i rezultate koje stipendist postiže na nastavi, ispitima, kolokvijima i vannastavnim aktivnostima.
 • Završiti studij najkasnije do 1. listopada 2024. godine.

VIII.

Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor o stipendiranju najkasnije 15 dana nakon isteka probnog roka bez obrazloženja. U tom slučaju, stipendist nije dužan vraćati do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipenditor može raskinuti ugovor o stipendiranju u slučaju da stipendist kontinuirano ne izvršava svoje obveze propisane točkom VII. U tom slučaju, stipendist je dužan vratiti do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipendist može raskinuti ugovor o stipendiranju u slučaju da stipenditor kontinuirano ne izvršava svoje obveze propisane točkom VI. U tom slučaju, stipendist nije dužan vratiti do tada isplaćen iznos stipendije.

Stipendist može zatražiti zamrzavanje ugovora o stipendiranju u slučaju da za to postoje opravdane okolnosti (bolest, viša sila i sl.).

IX.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi: daniel@konto.hr.

 


Tekst natječaja možete preuzeti i kao pdf dokument: Natječaja za dodjelu stipendija. Ovdje se nalazi i prijavni obrazac (MS Word dokument)

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com