Upisnik o ostvarivanju prava na informacije

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

  • program za Upisnik prema NN 137/2004 Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama te prema Zakonu o pravu na pristup informacijama iz NN 172/2003
  • unos zahtjeva za pristup informacijama
  • Zahtjev sadrži sve podatke prema članku 5. Pravilnika te datum odluke i podatke o ustupatelju ako je zahtjev ustupljen kome
  • Uz zahtjev se može evidentirati neograničen broj dokumenata koji prate taj zahtjev (npr. Rješenje o odbijanju zahtjeva, žalbe, odluke, odgovori i dr.)
  • Evidentirani dokumenti se smještaju u vrste dokumenata po kojima je moguće selektirati zahtjeve
  • ispis knjige upisnika o ostvarivanju prava na informacije u propisanom obliku
  • Ispis popisa riješenih i neriješenih zahtjeva
  • Ispis popisa zahtjeva prema raznim kriterijima te prema postojanosti prvostupanjske i drugostupanjske žalbe
  • ispis statistke (koliko je usvojenih, odbijenih, odbačenih, ustupljenih)
  • Zaključivanje upisnika na kraju godine

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com